FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० पौष मसान्तसम्मको स्वत:प्राकाशन २०८०/८१ 02/01/2024 - 16:28 PDF icon स्वत प्रकाशन २०८० पौष मसान्त सम्म.pdf
GESI Report 2078-79 ७८/७९ 11/01/2023 - 11:31 PDF icon GESI Report 2078-79_srm.pdf
२०८० बैशाख देखि असार मसान्तसम्मको स्वत:प्राकाशन ७९/८० 07/31/2023 - 10:53 PDF icon स्वत प्रकाशन २०८० बैशाख, जेष्ठ असार auto.pdf
त्रिबर्षीय क्षमता विकास योजना ७९/८० 06/20/2023 - 13:40 PDF icon त्रिबर्षीय क्षमता विकास योजना-CDP-Report-Sunchhahari-Rolpa.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९/८० 06/20/2023 - 13:40 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना-RIAP-Report_Sunchhahari-RM.pdf
२०७९ साल श्रावण १ गते देखि २०७९ साल असोज मसान्त सम्म सम्पादित मुख्य कार्यहरूको (स्वतः प्रकाशन) ७९/८० 11/07/2022 - 16:06 PDF icon स्वत प्रकाशन २०७९ श्रावण भाद्र असोज.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण ७७/७८ 06/16/2022 - 12:00 PDF icon Sunchhahari RM GESI Audit Report 2078.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७८ ७८/७९ 06/12/2022 - 11:56 PDF icon Draft GESI Strategy of Sunchahari RM 2078.pdf
सेवा प्रबाह मापदण्ड ७८/७९ 01/05/2022 - 15:48 PDF icon service delivery standards.pdf