FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/6/080-81 , SRM/WORKS/NCB/7/080-81

२०८०/८१ 02/05/2024 - 12:08

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सूचना-ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/6/080-81 , SRM/WORKS/NCB/7/080-81

२०८०/८१ 01/22/2024 - 16:21

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा l

२०८०/८१ 12/22/2023 - 13:59

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सूचना-ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/04/080-081, ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/05/080-081

२०८०/८१ 12/13/2023 - 14:56

Invitation for E-Bids- SRM/WORKS/NCB/6/080-81 , SRM/WORKS/NCB/7/080-81

२०८०/८१ 12/11/2023 - 10:40

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा- ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/01/080-081,SRM/WORKS/NCB/02/080-081, SRM/WORKS/NCB/3/080-081

२०८०/८१ 12/10/2023 - 16:41

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सूचना l- ठेक्का नं.:-SRM/WORKS/NCB/01/080-081,SRM/WORKS/NCB/02/080-081, SRM/WORKS/NCB/3/080-081

२०८०/८१ 12/03/2023 - 16:33

Invitation for E-Bids - Ne.Ra Ma.V Phagam Bhawan Niraman & Syuri Swasthya Chauki Bhawan Nirman

२०८०/८१ 11/01/2023 - 18:09 PDF icon nera mav & syuri swasthya chauki bhawan nirman.pdf

Invitation for E-Bids- 1. Khursanibari Hudai Gaja Bhulungchung Motorbato Nirman Yojana ,2. Dhurlung-Rija-Fagam Dhungshi Motor Bato Satronnati Yojana,3. Siuri-Kimleghat Motor Bato Staronnati Yojana

२०८०/८१ 10/18/2023 - 14:15

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७९/८० 05/15/2023 - 19:05