FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्न बनेको ऐन २०८० २०८०/८१ 01/08/2024 - 12:47 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्न बनेको ऐन २०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 11/05/2023 - 16:48 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ पहिलो संसोधन सहित २०८०/८१ 10/09/2023 - 16:32 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ पहिलो संसोधन सहित.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 10/09/2023 - 16:15 PDF icon सार्वजनिक-सुनुवाई-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०- खण्ड ६ सुनछहरी, भाद्र २१ गते, २०८० साल संख्या ७ २०८०/८१ 09/07/2023 - 18:20 PDF icon सुनछहरी-गाउँपालिकाको-कार्य-सञ्चालन-निर्देशिका-२०८०-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को दररेट २०८०/८१ 08/13/2023 - 15:07 PDF icon सुनछहरी-गा.पा.-दररेट-आ.व.-२०८०-०८१.pdf
मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:38 PDF icon मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापाल ब्यवस्थापन कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:37 PDF icon वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापाल ब्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
करारमा जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० २०८०/८१ 08/08/2023 - 21:19 PDF icon करारमा-जनशक्ति-ब्यबस्थापन-गर्ने-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०८०--.pdf
सुनछहरी गाउँ[पालिकाको बिनियोजन ऐन २०८० २०८०/८१ 07/13/2023 - 18:08 PDF icon बिनियोजन-ऐन-२०८०.pdf

Pages