FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०- खण्ड ६ सुनछहरी, भाद्र २१ गते, २०८० साल संख्या ७ २०८०/८१ 09/07/2023 - 18:20 PDF icon सुनछहरी-गाउँपालिकाको-कार्य-सञ्चालन-निर्देशिका-२०८०-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को दररेट २०८०/८१ 08/13/2023 - 15:07 PDF icon सुनछहरी-गा.पा.-दररेट-आ.व.-२०८०-०८१.pdf
मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:38 PDF icon मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापाल ब्यवस्थापन कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:37 PDF icon वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापाल ब्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
करारमा जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० २०८०/८१ 08/08/2023 - 21:19 PDF icon करारमा-जनशक्ति-ब्यबस्थापन-गर्ने-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०८०--.pdf
सुनछहरी गाउँ[पालिकाको बिनियोजन ऐन २०८० २०८०/८१ 07/13/2023 - 18:08 PDF icon बिनियोजन-ऐन-२०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० २०८०/८१ 07/13/2023 - 17:08 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०८० (1).pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको पशु प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/20/2023 - 15:15 PDF icon पशु-प्राविधिक-अध्ययन-छात्रवृति-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७९.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 12:08 PDF icon प्रोत्साहन-तथा-फिल्ड-भत्ता-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७९-अन्तिम-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको वन ऐन २०७९ ७९/८० 02/07/2023 - 19:52 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको वन ऐन २०७९.pdf

Pages