FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता को लागि परिचयपत्र नविकरणको लागि निबेदनको ढाँचा ७७/७८ 08/17/2021 - 15:40 PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नबिकरणको ढाँचा.pdf
पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 14:30 PDF icon ढाँचा कक्षा १-३.pdf, PDF icon ढाँचा कक्षा ६-८_1.pdf, PDF icon ढाँचा कक्षा४-५.pdf, PDF icon पाठ्यवस्तु समायोजन ९-१०.pdf
विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकर्ता विवरण, परिवर्तन र स्थगन माग फाराम ७७/७८ 08/24/2020 - 15:37 PDF icon विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकर्ता विवरण, परिवर्तन र स्थगन माग फाराम
का.स.मु फारम_हाल सिफारिस भइ आएका_स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागी ७७/७८ 08/05/2020 - 13:41 PDF icon का.स.मु फारम_हाल सिफारिस भइ आएका_स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागी
का.स.मु फारम रा.प.अ तथा श्रेणीबिहिन निजामति कर्मचारीको लागी ७७/७८ 08/05/2020 - 13:23 PDF icon का.स.मु फारम रा.प.अ तथा श्रेणीबिहिन निजामति कर्मचारीको लागी
का.स.मु फारम रा.प तृतीय श्रेणी निजामति कर्मचारीको लागी ७७/७८ 08/05/2020 - 13:21 PDF icon का.स.मु फारम रा.प तृतीय श्रेणी निजामति कर्मचारीको लागी
शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम ७७/७८ 08/05/2020 - 13:05 PDF icon शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ 07/30/2020 - 15:07 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम (PDF), PDF icon सार्बजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी कर्मचारीहरुको (करार) लागी खाम बाहिर खुलाउनु पर्ने खामको नमुना, PDF icon स्थायी शिक्षकहरुले खाम बाहिर अनिवार्य खुलाउनु पर्ने बिषयहरु सहितको खामको नमुना
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 07/30/2020 - 14:28 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि अन्तर्गत आबस्यक अनुसूचीहरु ७५/७६ 04/02/2019 - 17:23 PDF icon योजना सम्झौता फारम, PDF icon साबर्जनिक परिक्षण फारम , PDF icon खर्च सार्बजनिक सूचना फारम , PDF icon आयोजना सूचना पाटीको नमुना, PDF icon उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रतिबेदन, PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिबेदन, PDF icon योजना अनुगमन जाचँपास फारम, PDF icon योजना सम्झौताको लागि गा.पा मा निबेदन पेश गर्ने ढाँचा

Pages