FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण २०७५ भाद्र

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७५ भाद्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको   बिबरण यसप्रकार रहेको छ

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

आएको संख्या

गएको संख्या

 

१०

१६

 

 

 

११

१६

 

  ०

 

११

 

जम्मा

२०

२१

४१

१०

१७

६५

 

 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारी

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: